Referenčni dokumenti

Prevajanje zajema vse vrste besedil. Poznamo splošne tekste in celo paleto različnih strokovnih besedil. Medicinski teksti so nekaj drugega kot elektrotehnični, računalništvo ima svojo terminologijo, podobno velja za strojništvo. Kdor obvlada naravoslovni besednjak, se ne bo nujno znašel pri prevajanju družboslovnega članka. Vsako področje zahteva usposobljenega prevajalca, da bo naročnik prevajalske storitve zadovoljen in se bo rad vračal.

To je tudi bistvo posla – pridobiti kliente in jih zadržati. Na ta način se širi krog strank, raste promet podjetja ter se povečuje dobiček, ki se vlaga v posodabljanje prevajalske strojne in programske opreme, širjenje kroga sodelavcev ter izboljševanje drugih kapacitet, ki omogočajo prevajanju, da vrti globalni poslovni svet.

Ne glede na kakovost prevajalčevega znanja je dobrodošlo, da stranka skupaj s tekstom, ki ga je treba prevesti, pošlje tudi referenčni dokument. To je recimo datoteka v PDF formatu, vsebinsko podobna datoteki, poslani v prevod. Sklicevanje nanjo oziroma terminologijo, ki jo vsebuje, prevajalcu olajša delo. Prevajanje opravi hitreje in natančneje. Stranki ravno tako koristi, če je projekt opravljen prej, kot bi bil sicer. Čas je denar. Obenem prevajalec s pomočjo referenčnih dokumentov razširi nabor znanih izrazov, s čimer utrdi terminološke temelje, ki so ključna komponenta njegovega dela.

Referenčni dokumenti morajo biti ustrezne tehnične kakovosti. Izjemno dobrodošla je možnost njihovega uvoza v prevajalske programe. Seveda pa so besede in besedne zveze zgolj gradniki besedila. S slovnično-stilističnim znanjem in občutkom za jezik jih je treba ustrezno umestiti v tekst. To prevajalci obvladamo, zato so terminološke pojasnitve referenčnih dokumentov dovolj, da se prevod opravi hitro, učinkovito in kakovostno.

Poleg razširitve terminoloških kapacitet imajo referenčni dokumenti, uporabljeni pri prevajanju, tudi pojasnjevalno funkcijo. Prevajalec lahko terminološko odlično pozna področje, na katerem opravlja prevajanje, vendar utegnejo naročnikove zahteve narekovati prevajanje na točno določen način, kakršen je razviden iz posredovane pomožne datoteke. Prilagoditi je treba bodisi obliko prevoda bodisi izbor besed, upoštevati druge specifike dokumenta ali naročnika.

Včasih se zgodi, da podjetje ni zadovoljno s prevajalsko agencijo, ki je dotlej skrbela za realizacijo njegovih prevodov, zato jo zamenja. Razlog je lahko v poslabšanju kakovosti prevajalskih storitev, neupoštevanju dogovorjenih rokov, zvišanju prevajalske tarife ali čem drugem. Dejstvo je, da želi naročnik ohraniti kontinuiteto dela, zato se mora njegov nov prevajalski partner prilagoditi njegovim zahtevam. To pomeni, da mu mora posredovati referenčne dokumente, iz katerih bo prevajalec lahko razbral, kakšno formo in katere specifične termine mora uporabiti, da bo stranka zadovoljna s storitvijo.

Referenčni dokumenti so torej sestavni del gladkega odvijanja prevajalskega procesa. Stranke se običajno zavedajo njihovega pomena, saj brez njih prevajalec ne more natančno poznati vseh podrobnosti njihovih zahtev. Včasih naletimo tudi na klienta, ki bi rad kakovosten prevod, a ni vešč posredovanja vseh napotil, ki so potrebna, da bi s pomočjo prevajalske agencije in njenega prevajalca oziroma prevajalskega tima dosegel svoj cilj.

Takšnega naročnika je treba opomniti na pomen referenčnih datotek. Ob prvem stiku mu je treba omeniti, da jih potrebujemo, če želimo prevajanje korektno opraviti. To je pomembno ne le s kratkoročnega vidika izvedbe aktualne storitve, ampak tudi z dolgoročnega vidika izobraževanja strank za sodelovanje v procesu prevajanja.

PREVAJANJE ZA VAS, Boštjan Grošelj, s .p ., Angleščina, Nemščina, prevajanje, prevodi, kakovostni prevodi, hitro prevajanje, specializirani prevodi, Cerknica 004

“S podjetjem Prevajanje za vas sodelujemo že več let. Lektorske in prevajalske storitve mu zaupamo predvsem zaradi:

  • strokovnega in profesionalnega odnosa,
  • ažurnosti in hitro opravljenega dela,
  • fleksibilnosti in prilagodljivosti ter
  • korektnih in poštenih cen za opravljene storitve.”
Martin Težak, Zavod AO, Novo mesto
PREVAJANJE ZA VAS, Boštjan Grošelj, s .p ., Angleščina, Nemščina, prevajanje, prevodi, kakovostni prevodi, hitro prevajanje, specializirani prevodi, Cerknica 004

“S podjetjem Prevajanje za vas sodelujem že več kot dve leti. Kakovost opravljenega prevajanja je na nivoju, saj doslej nisem dobil na opravljeno nikakršnih pripomb. Delo je bilo doslej vedno opravljeno v dogovorjenem terminu. Cena je ustrezna in trenutno ne iščem zamenjave izvajalca prevajanja. Uspešno in kakovostno delo želim še naprej.”

Bojan Macuh, Murska Sobota
PREVAJANJE ZA VAS, Boštjan Grošelj, s .p ., Angleščina, Nemščina, prevajanje, prevodi, kakovostni prevodi, hitro prevajanje, specializirani prevodi, Cerknica 004

“Z agencijo Prevajanje za vas sodelujemo že vrsto let. Z njenim delom smo zelo zadovoljni, saj gre za prevajalce, ki korektno prevedejo tudi zelo strokovno besedilo in to po zmerni ceni. Priporočamo!”

Metoda Pavlica, Higeja d.o.o., Ljubljana
PREVAJANJE ZA VAS, Boštjan Grošelj, s .p ., Angleščina, Nemščina, prevajanje, prevodi, kakovostni prevodi, hitro prevajanje, specializirani prevodi, Cerknica 004

“Boštjan Grošelj je visoko profesionalen sodelavec: zanesljiv, strokoven, odgovoren, prijazen. Takoj ko odpošljemo besedilo, prejmemo sporočilo z rokom, kdaj bo lektoriranje ali prevajanje končano, in ne pomnim, da bi bil ta rok kdaj prekoračen. Če je bilo treba, smo besedila prejeli tudi v dela prostih dneh.
Kar nekaj knjig in veliko drugih besedil smo zaupali g. Boštjanu. Če ne bi bili zadovoljni, bi že zdavnaj vsa lektorska dela zaupali drugim, saj je na trgu precej konkurence. Naše večletno sodelovanje je dokaz o strokovnih in moralnih kompetencah g. Boštjana.”

Ivan Soče, publicist in urednik založbe SITIS, Maribor

Iščete ugodne in strokovne prevajalske storitve?

Kontaktirajte nas!
PREVAJANJE ZA VAS, Boštjan Grošelj, s .p ., Angleščina, Nemščina, prevajanje, prevodi, kakovostni prevodi, hitro prevajanje, specializirani prevodi, Cerknica 004

Prevajanje

Prefinjeno omogočanje posla

PREVAJANJE ZA VAS, Boštjan Grošelj, s .p ., Angleščina, Nemščina, prevajanje, prevodi, kakovostni prevodi, hitro prevajanje, specializirani prevodi, Cerknica 004

Prevajanje

Reševanje jezikovnih izzivov

PREVAJANJE ZA VAS, Boštjan Grošelj, s .p ., Angleščina, Nemščina, prevajanje, prevodi, kakovostni prevodi, hitro prevajanje, specializirani prevodi, Cerknica 004

Prevajanje

Elegantno udomačevanje tujega

PREVAJANJE ZA VAS, Boštjan Grošelj, s .p ., Angleščina, Nemščina, prevajanje, prevodi, kakovostni prevodi, hitro prevajanje, specializirani prevodi, Cerknica 004

Prevajanje

Vijuganje do pravih izrazov

PREVAJANJE ZA VAS, Boštjan Grošelj, s .p ., Angleščina, Nemščina, prevajanje, prevodi, kakovostni prevodi, hitro prevajanje, specializirani prevodi, Cerknica 004

Prevajanje

Analiziranje terminoloških ugank

PREVAJANJE ZA VAS, Boštjan Grošelj, s .p ., Angleščina, Nemščina, prevajanje, prevodi, kakovostni prevodi, hitro prevajanje, specializirani prevodi, Cerknica 004

Prevajanje

Jasnejše uziranje resničnosti

PREVAJANJE ZA VAS, Boštjan Grošelj, s .p ., Angleščina, Nemščina, prevajanje, prevodi, kakovostni prevodi, hitro prevajanje, specializirani prevodi, Cerknica 004

Prevajanje

Analogno-digitalno formiranje

PREVAJANJE ZA VAS, Boštjan Grošelj, s .p ., Angleščina, Nemščina, prevajanje, prevodi, kakovostni prevodi, hitro prevajanje, specializirani prevodi, Cerknica 004

Prevajanje

Nočno lovljenje pomenov

PREVAJANJE ZA VAS, Boštjan Grošelj, s .p ., Angleščina, Nemščina, prevajanje, prevodi, kakovostni prevodi, hitro prevajanje, specializirani prevodi, Cerknica 004

Prevajanje

Jedrnato ubesedovanje zapletenega

PREVAJANJE ZA VAS, Boštjan Grošelj, s .p ., Angleščina, Nemščina, prevajanje, prevodi, kakovostni prevodi, hitro prevajanje, specializirani prevodi, Cerknica 004

Prevajanje

Energična podpora naročnikom