Odnos med naročnikom in agencijo

Prevajanje je dragoceno za obe vključeni strani – naročnika prevajanja in agencijo. Na naročnikovem polu je pomembno tudi za vse, ki bodo s prevodom prišli v stik. Pri prevodu za poslovne namene so to poslovni partnerji, kupci, državni organi itn. Če je prevedeno besedilo namenjeno podjetju, ki prodaja medicinsko opremo, prevod zadeva zdravnike, medicinske sestre in drugo medicinsko osebje ter seveda bolnike, katerih zdravje je na kocki.

Prevod študijskega gradiva v prvi vrsti pomaga študentki ali študentu, ki ga potrebuje za izdelavo seminarske, diplomske, magistrske naloge ali doktorske disertacije. Posredno olajša delo profesorjem, prispeva h kakovosti pisnega izdelka, da doseže ustrezno akademsko raven in prispeva kamenček v mozaik razvoja strokovnega področja, na katerega se nanaša. Obenem pomaga študentom, ki delo, napisano ob podpori prevedenega teksta, uporabijo kot referenčno literaturo.

Prevajanje leposlovja omogoča širjenje obzorja bralcem, ki lahko uživajo v lepoti, globini in širini biserov tujih literarnih ustvarjalcev. S tem bogatijo sebe in soljudi, kajti literatura gradi mostove med človeškimi bitji, omogoča njihovo osebno rast in vsestranski duhovni razvoj. Enako pomembni so prevodi del, ki razširjajo praktična znanja in spoznanja ter učijo obvladovati najrazličnejše veščine za lažje spoprijemanje s številnimi vsakodnevnimi izzivi.

Zaradi vsega naštetega in še drugih implikacij, ki jih imajo prevodi, je treba odnos med naročnikom in izvajalcem prevajanja ustrezno negovati od vsega začetka poslovnega procesa. Najprej je pomembna pravočasnost naročila prevajalske storitve. Včasih se kakšna stranka “spomni”, da potrebuje prevod praktično čez noč. To je sicer izvedljivo pri krajših tekstih, medtem ko 20 avtorskih strani (30 tisoč znakov brez presledkov) en sam prevajalec – razen izjemno redkih izjem – fizično ne more prevesti v enem dnevu.

Ena od možnosti za rešitev zagate naročnika zamudnika je razdelitev besedila na dva ali več delov, pod pogojem, da je sploh prostih toliko prevajalcev, kot je delov teksta. Če agencija vendarle uspe aktivirati dovolj prevajalcev za izvedbo prevoda, končni izdelek ni slogovno poenoten v tolikšni meri, kot bi bil, če bi bil avtor prevoda en sam. Terminološko je lahko usklajen, kar pa zahteva večjo pozornost ne le udeleženih prevajalcev, ampak še zlasti pregledovalca, ki preveri poenotenost izrazov in poskrbi za morebitne popravke.

T. i. hitri prevodi so tudi dražji. Zanemariti ne gre niti večje stresnosti za udeležence prevajalskega procesa. S kratkim rokom je obremenjena ne le stranka, ampak vsi udeleženci, vključno s prevajalci, ki jih vodja projekta preusmeri v “nujen” prevajalski projekt, potem ko so že fokusirani na prevajanje drugega teksta, ki utegne biti terminološko povsem drugačen.

Eno od pravil profesionalnega naročanja prevodov se torej glasi: ukrepajte pravočasno. Če boste prevod naročili en teden pred želenim rokom izvedbe, boste zagotovo dobili kakovosten izdelek, saj bo lahko agencija dovolj kmalu sprožila izvedbeni postopek.

Besedilo bo skladno z organizacijsko shemo dodelila strokovno podkovanemu in izkušenemu prevajalcu, ki bo imel dovolj časa za kakovostno realizacijo prevajanja. Pregledovalec prevoda bo pod manjšim psihičnim pritiskom, zato bo končno besedilo bolj izpiljeno kot v primeru, ko nad njimi visi Damoklejev meč (pre)kratkega roka. Pod manjšo napetostjo bo tudi naročnik, ki se bo zavedal, da mu bo agencija pravočasno posredovala želeni prevod.

PREVAJANJE ZA VAS, Boštjan Grošelj, s .p ., Angleščina, Nemščina, prevajanje, prevodi, kakovostni prevodi, hitro prevajanje, specializirani prevodi, Cerknica 004

“S podjetjem Prevajanje za vas sodelujemo že več let. Lektorske in prevajalske storitve mu zaupamo predvsem zaradi:

  • strokovnega in profesionalnega odnosa,
  • ažurnosti in hitro opravljenega dela,
  • fleksibilnosti in prilagodljivosti ter
  • korektnih in poštenih cen za opravljene storitve.”
Martin Težak, Zavod AO, Novo mesto
PREVAJANJE ZA VAS, Boštjan Grošelj, s .p ., Angleščina, Nemščina, prevajanje, prevodi, kakovostni prevodi, hitro prevajanje, specializirani prevodi, Cerknica 004

“S podjetjem Prevajanje za vas sodelujem že več kot dve leti. Kakovost opravljenega prevajanja je na nivoju, saj doslej nisem dobil na opravljeno nikakršnih pripomb. Delo je bilo doslej vedno opravljeno v dogovorjenem terminu. Cena je ustrezna in trenutno ne iščem zamenjave izvajalca prevajanja. Uspešno in kakovostno delo želim še naprej.”

Bojan Macuh, Murska Sobota
PREVAJANJE ZA VAS, Boštjan Grošelj, s .p ., Angleščina, Nemščina, prevajanje, prevodi, kakovostni prevodi, hitro prevajanje, specializirani prevodi, Cerknica 004

“Z agencijo Prevajanje za vas sodelujemo že vrsto let. Z njenim delom smo zelo zadovoljni, saj gre za prevajalce, ki korektno prevedejo tudi zelo strokovno besedilo in to po zmerni ceni. Priporočamo!”

Metoda Pavlica, Higeja d.o.o., Ljubljana
PREVAJANJE ZA VAS, Boštjan Grošelj, s .p ., Angleščina, Nemščina, prevajanje, prevodi, kakovostni prevodi, hitro prevajanje, specializirani prevodi, Cerknica 004

“Boštjan Grošelj je visoko profesionalen sodelavec: zanesljiv, strokoven, odgovoren, prijazen. Takoj ko odpošljemo besedilo, prejmemo sporočilo z rokom, kdaj bo lektoriranje ali prevajanje končano, in ne pomnim, da bi bil ta rok kdaj prekoračen. Če je bilo treba, smo besedila prejeli tudi v dela prostih dneh.
Kar nekaj knjig in veliko drugih besedil smo zaupali g. Boštjanu. Če ne bi bili zadovoljni, bi že zdavnaj vsa lektorska dela zaupali drugim, saj je na trgu precej konkurence. Naše večletno sodelovanje je dokaz o strokovnih in moralnih kompetencah g. Boštjana.”

Ivan Soče, publicist in urednik založbe SITIS, Maribor

Iščete ugodne in strokovne prevajalske storitve?

Kontaktirajte nas!
PREVAJANJE ZA VAS, Boštjan Grošelj, s .p ., Angleščina, Nemščina, prevajanje, prevodi, kakovostni prevodi, hitro prevajanje, specializirani prevodi, Cerknica 004

Prevajanje

Prefinjeno omogočanje posla

PREVAJANJE ZA VAS, Boštjan Grošelj, s .p ., Angleščina, Nemščina, prevajanje, prevodi, kakovostni prevodi, hitro prevajanje, specializirani prevodi, Cerknica 004

Prevajanje

Reševanje jezikovnih izzivov

PREVAJANJE ZA VAS, Boštjan Grošelj, s .p ., Angleščina, Nemščina, prevajanje, prevodi, kakovostni prevodi, hitro prevajanje, specializirani prevodi, Cerknica 004

Prevajanje

Elegantno udomačevanje tujega

PREVAJANJE ZA VAS, Boštjan Grošelj, s .p ., Angleščina, Nemščina, prevajanje, prevodi, kakovostni prevodi, hitro prevajanje, specializirani prevodi, Cerknica 004

Prevajanje

Vijuganje do pravih izrazov

PREVAJANJE ZA VAS, Boštjan Grošelj, s .p ., Angleščina, Nemščina, prevajanje, prevodi, kakovostni prevodi, hitro prevajanje, specializirani prevodi, Cerknica 004

Prevajanje

Analiziranje terminoloških ugank

PREVAJANJE ZA VAS, Boštjan Grošelj, s .p ., Angleščina, Nemščina, prevajanje, prevodi, kakovostni prevodi, hitro prevajanje, specializirani prevodi, Cerknica 004

Prevajanje

Jasnejše uziranje resničnosti

PREVAJANJE ZA VAS, Boštjan Grošelj, s .p ., Angleščina, Nemščina, prevajanje, prevodi, kakovostni prevodi, hitro prevajanje, specializirani prevodi, Cerknica 004

Prevajanje

Analogno-digitalno formiranje

PREVAJANJE ZA VAS, Boštjan Grošelj, s .p ., Angleščina, Nemščina, prevajanje, prevodi, kakovostni prevodi, hitro prevajanje, specializirani prevodi, Cerknica 004

Prevajanje

Nočno lovljenje pomenov

PREVAJANJE ZA VAS, Boštjan Grošelj, s .p ., Angleščina, Nemščina, prevajanje, prevodi, kakovostni prevodi, hitro prevajanje, specializirani prevodi, Cerknica 004

Prevajanje

Jedrnato ubesedovanje zapletenega

PREVAJANJE ZA VAS, Boštjan Grošelj, s .p ., Angleščina, Nemščina, prevajanje, prevodi, kakovostni prevodi, hitro prevajanje, specializirani prevodi, Cerknica 004

Prevajanje

Energična podpora naročnikom