Naročanje prevajanja

Prevajanje ni kupovanje svežega sadja in zelenjave na tržnici. Prevajalske storitve so celovit intelektualni paket, zato se morajo potencialne stranke zavedati, kaj naročajo. Govorili smo že o pravočasnosti naročanja. Prevajalec mora imeti na voljo dovolj časa za kakovostno izvedbo prevoda.

Prevajalska agencija se mora z naročnikom uskladiti glede cene. Cenik prevajanja je transparenten in prilagojen ciljnim skupinam, vendar je določanje cene kljub temu podobno gnetenju testa. Končno obliko dobi šele po preteku nekega časa, ki v primeru povpraševanja po prevodu mine med procesom, ki upošteva popust, skrajševanje ali podaljševanje roka, v katerem lahko stranka prejme končni izdelek, ter druge dejavnike.

Eden od njih je tehnična primernost dokumenta, ki bo deležen prevajanja. Vzemimo samo PDF dokumente za pretvorbo v Word, kjer se nato prevod neposredno opravi, ali pa se Wordova predloga uvozi v prevajalski program, ki marsikdaj olajša delo, sploh takrat, ko se veliko besed in/ali besednih zvez redundantno ponavlja.

Pretvornik PDF datotek v Word je koristen pripomoček, kar se najbolj očitno pokaže v primerih, ko je PDF dokument sestavljen iz ‘skeniranih’ slik. To pomeni, da teksta na slikah ni mogoče z enim ukazom kopirati in nato prilepiti v Word, da bi ekspresno ugotovili obseg prevajalskega projekta, ki je eden ključnih podatkov za določitev realnega roka za realizacijo prevajanja.

(Z izrazom slika pojmujem slikovni dokument, ki nastane kot posledica uporabe optičnega bralnika, s katerim je obdelan fizični nosilec informacij, npr. list v knjigi ali skriptih, na katerem včasih ni ne duha ne sluha o slikah, kot jih običajno razumemo.)

Dovolj zmogljiv pretvornik namreč lahko takšne slikovne enote, ki nastopajo posamično ali so kot listi povezane v celovit PDF dokument, spremeni v enote (strani) s tekstom, ki ga je mogoče neposredno urejati. Pogoj za to je, da pretvornik oblikuje t. i. OCR, tj. poskrbi za optično prepoznavanje znakov. Po domače povedano: znake na sliki pretvori v digitalni zapis, pri čemer v največji možni meri ohrani prvotno obliko dokumenta, namenjenega prevajanju.

Iz svoje prakse lahko povem, da tudi napredno pretvarjanje PDF dokumentov, da bi dobili izvirnik, primeren za prevajalsko obdelavo, ne obrodi vedno sadov. Zgodi se, da je prvotni dokument tako slabe kakovosti, da se z njim praktično ne da početi nič pametnega. Enostavno ga ni mogoče spremeniti v format, ki bi kolikor toliko ohranil prvotno obliko. Če naletimo na takšno nepremostljivo oviro, moramo biti pošteni in potencialnemu naročniku sporočiti, da njegovega dokumenta ne moremo prevesti na način, da bi ohranili njegovo izvirno obliko.

S takšno težavo se sicer redko srečamo, a pripravljeni moramo biti ustrezno reagirati tudi ob takšnih presenečenjih. Najbolj elegantna možnost je, da stranka dobi oblikovno bolj kakovostno datoteko. Obstajajo slovenske podružnice podjetij, ki izvirnike gradiva, ki ga je treba prevesti, prejemajo od matične firme. V mislih imam zlasti korporacije, ki izdelujejo stroje, naprave in razne druge pripomočke.

Slovensko podjetje mora imeti navodila za uporabo oziroma uporabniški priročnik preveden v slovenščino, če želi prodajati izdelek na slovenskem trgu, ne da bi kršilo slovensko zakonodajo in trepetalo pred obiskom inšpektorja, ki bi utegnil pomeniti visoko globo in posledično celo bankrot.

Številne slovenske posredniške firme kupujejo stroje in naprave na Kitajskem. To pomeni, da naročijo prevajanje navodil, napisanih v “kitajski angleščini”, torej angleščini, ki je v svojem bistvu prevod kitajskega izvirnika. Nekoč je eden od naših prevajalcev, ko je dobil v prevod takšno “vzorčno” angleško besedilo, izjavil, da bi lažje prevedel kitajski izvirnik kot angleško skrpucalo, ki se je znašlo v njegovem predalu za elektronsko pošto.

S to anekdoto smo ponazorili specifičnost tekstov, ki jih ne napiše ali prevede oseba z zadostnim znanjem tujega jezika. Na srečo je takšnih besedil vedno manj. Predstavljajo vsebinsko težavo, a preden preidemo na to področje, spregovorimo še nekaj besed o reševanju tehničnih preglavic z oblikovno neustreznimi predlogami za prevajanje.

Če stranka ne uspe zagotoviti boljšega izvirnika, je prevod mogoče opraviti v ločen Wordov dokument, kar zahteva zapisovanje prevoda v drug dokument, ki je povrh tega še dokument programa Microsoft Word, ki je v prvi vrsti urejevalnik besedila, še zdaleč pa ne oblikovalski program v pravem pomenu omenjenega izraza. Prevajanje je zahtevnejše in zamudnejše. Prevajalec za njegovo dokončanje porabi več časa, kot bi ga za prevajanje dokumenta s tehnično brezhibno izvirno obliko.

Naročnik, ki se odloči za opravljanje prevoda pod temi pogoji, ne more pričakovati zaključka prevajanja v pretirano kratkem času. Pomembno je torej, da s posredovanjem ustreznega dokumenta omogoči njegovo hipno kakovostno pretvorbo, saj s tem skrajša čas priprave prevajalske ponudbe, po drugi strani pa olajša delo prevajalcu, ki se mu ne bo treba ukvarjati z reševanjem tehničnih težav, ampak se bo lahko posvetil izključno vsebinskim izzivom.

Najbolj elegantno za prevajalsko agencijo, prevajalca in seveda stranko je, če slednja že pri prvem stiku s strokovnjaki za prevajanje PDF dokument posreduje v brezhibno pretvorjeni obliki. Tako ozaveščene stranke se že v izhodišču izognejo zastojem, ki jih prinaša tehnično nedovršen format izvirnika.

Toliko o vplivu tehnične plati na proces naročanja in realizacije prevajanja. V skladu z napovedjo se dotaknimo še vsebinskih ovir, ki jih moramo preskočiti, da bo prevajanje zadovoljilo in koristilo vsem deležnikom.

Kdor pošlje v prevod tekst, iz katerega je takoj razvidno, da ni pisan v maternem jeziku avtorja, mora biti pripravljen sprejeti več neprijetnih dejstev. Prevajanja ne bo mogoče izvesti tako hitro kot ob ukvarjanju z jezikovno brezhibnim izvirnikom, povečalo se bo tveganje za napačno razumevanje teksta, s tem pa se bo avtomatsko poslabšala kakovost prevajalskega produkta.

Naročnik mora torej pred posredovanjem besedila prevajalski agenciji pomisliti na opisana tehnično-vsebinska neskladja. Če ne more dostaviti idealnega izvirnika, naj poskrbi vsaj za pravočasen stik s prevajalsko agencijo. Če je časa dovolj, večina definiranih oteževalnih okoliščin ne vpliva na kakovost in pravočasnost dokončanja prevajalskega projekta. Ključen element uspeha je tudi komuniciranje, ki temelji na takojšnji izmenjavi povratnih informacij.

Zgodi se, da imamo opravka s stranko, ki bi rada prevod dobila že včeraj, čeprav je šele jutri pripravljena poslati oblikovno primeren izvirni dokument. Po drugi strani pa smo izjemno veseli, kadar nam prevajanje zaupajo poslovni partnerji, ki nam poleg tehnično in vsebinsko popolnega izvirnika pošljejo celo slovarček specifičnih strokovnih izrazov. V zameno dobijo vsestransko izpiljen prevod. Več kot zasluženo.

PREVAJANJE ZA VAS, Boštjan Grošelj, s .p ., Angleščina, Nemščina, prevajanje, prevodi, kakovostni prevodi, hitro prevajanje, specializirani prevodi, Cerknica 004

“S podjetjem Prevajanje za vas sodelujemo že več let. Lektorske in prevajalske storitve mu zaupamo predvsem zaradi:

  • strokovnega in profesionalnega odnosa,
  • ažurnosti in hitro opravljenega dela,
  • fleksibilnosti in prilagodljivosti ter
  • korektnih in poštenih cen za opravljene storitve.”
Martin Težak, Zavod AO, Novo mesto
PREVAJANJE ZA VAS, Boštjan Grošelj, s .p ., Angleščina, Nemščina, prevajanje, prevodi, kakovostni prevodi, hitro prevajanje, specializirani prevodi, Cerknica 004

“S podjetjem Prevajanje za vas sodelujem že več kot dve leti. Kakovost opravljenega prevajanja je na nivoju, saj doslej nisem dobil na opravljeno nikakršnih pripomb. Delo je bilo doslej vedno opravljeno v dogovorjenem terminu. Cena je ustrezna in trenutno ne iščem zamenjave izvajalca prevajanja. Uspešno in kakovostno delo želim še naprej.”

Bojan Macuh, Murska Sobota
PREVAJANJE ZA VAS, Boštjan Grošelj, s .p ., Angleščina, Nemščina, prevajanje, prevodi, kakovostni prevodi, hitro prevajanje, specializirani prevodi, Cerknica 004

“Z agencijo Prevajanje za vas sodelujemo že vrsto let. Z njenim delom smo zelo zadovoljni, saj gre za prevajalce, ki korektno prevedejo tudi zelo strokovno besedilo in to po zmerni ceni. Priporočamo!”

Metoda Pavlica, Higeja d.o.o., Ljubljana
PREVAJANJE ZA VAS, Boštjan Grošelj, s .p ., Angleščina, Nemščina, prevajanje, prevodi, kakovostni prevodi, hitro prevajanje, specializirani prevodi, Cerknica 004

“Boštjan Grošelj je visoko profesionalen sodelavec: zanesljiv, strokoven, odgovoren, prijazen. Takoj ko odpošljemo besedilo, prejmemo sporočilo z rokom, kdaj bo lektoriranje ali prevajanje končano, in ne pomnim, da bi bil ta rok kdaj prekoračen. Če je bilo treba, smo besedila prejeli tudi v dela prostih dneh.
Kar nekaj knjig in veliko drugih besedil smo zaupali g. Boštjanu. Če ne bi bili zadovoljni, bi že zdavnaj vsa lektorska dela zaupali drugim, saj je na trgu precej konkurence. Naše večletno sodelovanje je dokaz o strokovnih in moralnih kompetencah g. Boštjana.”

Ivan Soče, publicist in urednik založbe SITIS, Maribor

Iščete ugodne in strokovne prevajalske storitve?

Kontaktirajte nas!
PREVAJANJE ZA VAS, Boštjan Grošelj, s .p ., Angleščina, Nemščina, prevajanje, prevodi, kakovostni prevodi, hitro prevajanje, specializirani prevodi, Cerknica 004

Prevajanje

Prefinjeno omogočanje posla

PREVAJANJE ZA VAS, Boštjan Grošelj, s .p ., Angleščina, Nemščina, prevajanje, prevodi, kakovostni prevodi, hitro prevajanje, specializirani prevodi, Cerknica 004

Prevajanje

Reševanje jezikovnih izzivov

PREVAJANJE ZA VAS, Boštjan Grošelj, s .p ., Angleščina, Nemščina, prevajanje, prevodi, kakovostni prevodi, hitro prevajanje, specializirani prevodi, Cerknica 004

Prevajanje

Elegantno udomačevanje tujega

PREVAJANJE ZA VAS, Boštjan Grošelj, s .p ., Angleščina, Nemščina, prevajanje, prevodi, kakovostni prevodi, hitro prevajanje, specializirani prevodi, Cerknica 004

Prevajanje

Vijuganje do pravih izrazov

PREVAJANJE ZA VAS, Boštjan Grošelj, s .p ., Angleščina, Nemščina, prevajanje, prevodi, kakovostni prevodi, hitro prevajanje, specializirani prevodi, Cerknica 004

Prevajanje

Analiziranje terminoloških ugank

PREVAJANJE ZA VAS, Boštjan Grošelj, s .p ., Angleščina, Nemščina, prevajanje, prevodi, kakovostni prevodi, hitro prevajanje, specializirani prevodi, Cerknica 004

Prevajanje

Jasnejše uziranje resničnosti

PREVAJANJE ZA VAS, Boštjan Grošelj, s .p ., Angleščina, Nemščina, prevajanje, prevodi, kakovostni prevodi, hitro prevajanje, specializirani prevodi, Cerknica 004

Prevajanje

Analogno-digitalno formiranje

PREVAJANJE ZA VAS, Boštjan Grošelj, s .p ., Angleščina, Nemščina, prevajanje, prevodi, kakovostni prevodi, hitro prevajanje, specializirani prevodi, Cerknica 004

Prevajanje

Nočno lovljenje pomenov

PREVAJANJE ZA VAS, Boštjan Grošelj, s .p ., Angleščina, Nemščina, prevajanje, prevodi, kakovostni prevodi, hitro prevajanje, specializirani prevodi, Cerknica 004

Prevajanje

Jedrnato ubesedovanje zapletenega

PREVAJANJE ZA VAS, Boštjan Grošelj, s .p ., Angleščina, Nemščina, prevajanje, prevodi, kakovostni prevodi, hitro prevajanje, specializirani prevodi, Cerknica 004

Prevajanje

Energična podpora naročnikom